wyniki badań

Kompetencje UX 2020. Wnioski z ankiety

Kompetencje UX ulegają nieustannej dynamice. Cały czas pojawiają się nowe narzędzia czy obszary, które warto eksplorować. Specjaliści UX mierzą się więc z wyzwaniem systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jak stan ich kompetencji wygląda dziś? Sprawdźcie wyniki naszych badań.

Informacje o badaniu

Od stycznia do września 2020 przeprowadziliśmy badanie ilościowe, które miało na celu zdiagnozowanie kompetencji respondentów w zakresie UX. Zapytaliśmy o poziom znajomości metod i narzędzi UX w następujących obszarach:

 • Projektowanie:
  • projektowanie doświadczeń
  • projektowanie treści
  • projektowanie interakcji
  • projektowanie graficzne
 • Zarządzanie produktem
  • prowadzenie procesu projektowego
  • praca produktowa
 • Badania

Badanie zostało zrealizowane poprzez ankietę internetową, na próbie 147 osób. Podstawą do zebrania wyników była mapa kompetencji, którą można pobrać tutaj: https://uxupgrade.pl/ux-skills-map. To narzędzie pomagające zdiagnozować, które kompetencje respondent już posiada, a które powinien jeszcze rozwinąć jeśli chce pełnić w przyszłości np. rolę Product Ownera czy UX Designera.

Role w zespole

Jaką role chcesz pelnic-2

Respondenci najczęściej pełnią lub chcą pełnić w zespole role związane z projektowaniem, czyli UX Designer (69%) oraz UI Designer (40%). Najmniej wskazań pojawiło się przy stanowiskach Project Managera (12%) oraz Analityka Biznesowego (12%).

Staż pracy

staż pracy

Największą grupę wśród respondentów stanowią osoby dopiero rozpoczynające swoją drogę zawodową z UX:

 • dopiero się uczę – 21,74%
 • nie mam doświadczenia w UX – 19,57%

Kolejną, najbardziej liczną grupę stanowią osoby:

 • mające około roku doświadczenia – 17,39%
 • oraz od 2 do 5 lat doświadczenia w projektach UX – również 17,39%

Wyniki naszej ankiety świadczą o tym, że grupą, która najintensywniej poszukuje nowych kompetencji są respondenci, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, czyli tacy, którzy jeszcze się uczą i nie mają doświadczenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że liczną grupę stanowią też osoby, które mogą pochwalić się w swoim CV od 2 do 5 lat doświadczenia. Fakt, że w naszym badaniu wzięły udział osoby z różnym poziomem doświadczenia świadczy o tym, że rynek kompetencji UX cały czas się rozwija i reprezentanci różnych grup poszukują nowych kompetencji.

Projektowanie

Projektowanie strategii

projektowanie strategii

W zakresie projektowania strategii, respondenci mają najwyższe kompetencje w obszarze budowania person (59% zna dobrze), natomiast najniżej oceniają swoje kompetencje z zakresu techniki Service blueprint (tylko 9% zna dobrze).

Projektowanie strategii treści

projektowanie straetgii treści

W obszarze projektowanie strategii treści, badani są najmniej zaznajomieni z wytycznymi dla stylu treści – voice and tone (65%zna słabo) oraz z UX Writingiem (44 % zna słabo). Natomiast najlepiej znają technikę planowania ścieżki użytkownika – 47% zna dobrze.

Projektowanie interakcji

projektowanie interakcji

W obszarze projektowania interakcji respondenci najniżej oceniają swoje kompetencje z zakresu Privacy by design (tylko 5% zna dobrze)  natomiast najlepiej znają prototypowanie lo-fi (makiety) – (60% zna dobrze). Drugim elementem o którym warto wspomnieć jest szkicowanie – 57% respondentów ocenia dobrze swoje kompetencje w tym obszarze.

Projektowanie graficzne

projektowanie graficzne

W zakresie projektowana graficznego badania wskazują na niski poziom znajomości motion design (73% respondentów deklaruje, że zna słabo tę technikę). Natomiast najwyższy poziom kompetencji odnotowano w obszarze projektowania wizualnego interfejsu (43% respondentów zna dobrze ten obszar).

Zarządzanie produktem

Prowadzenie procesu projektowego

proces projektowy

W obszarze prowadzenia procesu projektowego ponad połowa respondentów ma najmniejszą wiedzę z zakresu budowaniu kompetencji UX  (52% deklaruje słabą znajomość) oraz w zarządzaniu insightami (47% zna słabo). Natomiast najwyższy poziom kompetencji odnotowano w priorytetyzacji funkcji. Nie mniej jednak nadal nie jest to wysoki wynik, gdyż tylko 35% badanych ocenia swoje kompetencje dobrze.

Praca produktowa

1.praca produktowa

67% respondentów określa swoją umiejętność definiowania mierników UX jako słabą. Jeszcze niższy wynik odnotowano w przypadku znajomości warsztatów product discovery – 74% badanych zna słabo tę technikę. Najwyższym wynikiem cieszy się natomiast analiza konkurencji i trendów – 45 % respondentów deklaruje, że zna dobrze ten obszar.

Badania

badania

Respondenci deklarują najwyższy poziom kompetencji w takich technikach badawczych jak wywiady pogłębione (47%) oraz testy użyteczności (45%). Natomiast, jeśli chodzi o najniższy poziom znajomości technik, to badania wskazują na eyetracking (8%) oraz badania emocji (11%).

Dalszy rozwój

jakie komptencje chcesz rozwijać

Zapytaliśmy też respondentów jakich kompetencji najbardziej im brakuje w codziennej pracy oraz które z nich zamierzają rozwjać. Wśód najczęściej wskazywanych pojawiły się: badania, UI design, strategia czy prowadzenie warsztatów.

Na platformie UX Upgrade znajdziesz szereg szkoleń, które pomogą Ci rozwinąć powyższe kompetencje. Wśród proponowanych kursów czeka na Ciebie m.in. Eyetracking UX, Mierniki UX, Prowadzenie warsztatów UX, Projektowanie UX i wiele innych. Więcej informacji tutaj:

UX Uprade

Damy Ci znać o nowych wpisach

(publikujemy ok. 2 artykuły miesięcznie).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *