fbpx

Kompetencje przyszłości – jakie kompetencje będą najbardziej cenione w przyszłości przez pracodawców?

Celem badania było zdiagnozowanie, jakie kompetencje będą niezbędne na rynku pracy w latach 2024-20230. Aby uzyskać pełny obraz, Symetria oparła swoją analizę na trzech obszarach:

 • Analiza ofert pracy
 • Ankieta wśród specjalistów
 • Przewidywania ekspertów

Analiza ofert pracy

Analiza ofert pracy skupiała się na kluczowych umiejętnościach dla stanowisk managerskich, w działach związanych z rozwojem organizacji, produktu i obsługą klienta. Celem było wyłonienie aktualnych wspólnych tendencji i potrzeb na rynku.

Ankieta wśród specjalistów

Ankieta ze specjalistami była narzędziem do zdefiniowania jakich umiejętności brakuje w zespołach, jakie kompetencje będą brane pod uwagę w przyszłości, a także w jaki sposób firmy wspierają rozwój swoich pracowników. Czy rewolucja technologiczna będzie wymagała przekwalifikowania pracowników?

Przewidywania ekspertów

Istotnym elementem raportu są także przewidywania ekspertów reprezentujących topowe polskie firmy, takie jak m.in. BLIK, Play, Pracuj.pl, Orange Polska czy mBank. Symetria zapytała ich o oczekiwane kompetencje jutra i kierunki rozwoju zawodowego, które będą kluczowe dla sukcesu w ich branży.

Kompetencje i umiejętności przyszłości, które warto rozwijać – najważniejsze insighty z raportu Symetrii: Kompetencje przyszłości

Jakie są zatem najważniejsze kompetencje przyszłości? Wyniki badań wskazują na znaczenie biznesocentryczności, rozumienia nowych technologii, wykorzystywania AI, a wręcz traktowania AI jako członka zespołu. Kompetencje specjalistyczne i wiedza merytoryczna z określonej dziedziny są ważne, jednak niewystarczające. Ważne będą nowoczesne umiejętności menedżerskie. Kluczowe będzie łączenie ich z umiejętnościami miękkimi, takimi jak kreatywne i krytyczne myślenie czy zarządzanie emocjami.

Adaptacja i uczenie się – nadchodzi czas Power Skills

Oprócz często pojawiających się pożądanych umiejętności zarządzania sobą (self-management) takich jak aktywne uczenie się, czy odporność na stres, ważne będą dotychczas niedoceniane kompetencje ludzkie. Przyszłe kompetencje miękkie to Power Skills, które pozwalają na elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniającego się świata technologicznego i biznesowego. Będą niezbędne do budowania efektywnych relacji międzyludzkich w wielopłaszczyznowym środowisku pracy. Na podstawie badania, Symetria wyłoniła 10 najważniejszych insightów raport.

Top 10 insightów raportu

 1. Biznesocentryczność wszystkich interesariuszy
 2. Traktowanie AI jako członka gry zespołowej
 3. Pielęgnowanie relacji międzyludzkich
 4. Rozwijanie wyobraźni technologicznej
 5. Oswajanie stanu ciągłej niepewności
 6. Rezyliencja i zwinność poznawcza
 7. Selekcja nadmiarowych danych
 8. Zapewnianie bezpieczeństwa danych
 9. Zarządzanie emocjami pracowników i klientów
 10. Mapowanie kompetencji zespołów

Raport został przygotowany przez agencję Symetria, która bada i projektuje sposób, w jaki klienci wchodzą w interakcje z markami na różnych punktach styku. Agencja prowadzi również szkolenia w tym zakresie. Partnerami raportu są Pracuj.pl oraz Gazeta.pl. Patroni: Autopay, Business Intelligence, ITCorner, Marketer Plus oraz Marketing Online. Pełny raport do pobrania na stronie https://symetria.pl/academy/kompetencje-przyszlosci/

[ez-toc]

Podziel się

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany
Wymagane pola są oznaczone *