fbpx

Postaw na biznesocentryczność

Jak wynika z raportu Symetria między człowiekiem a technologią. Kompetencje przyszłości, jedną z umiejętności, które odegrają wkrótce bardzo ważną rolę będzie biznesocentryczność wszystkich interesariuszy. Co to oznacza? Celem biznesowym każdej organizacji, niezależnie czy jest to agencja, firma produktowa, software house itd. jest dostarczanie wartości klientom. Każdy z pracowników dokłada swoją cegiełkę do realizacji tego celu, dlatego tak ważna jest współpraca międzyzespołowa. Tworzenie osobnych działów, skupionych tylko na swoich celach sprawi, że wartość dostarczana do klientów będzie niespójna. Nawet jeśli codzienne obowiązki UX Designera, Specjalisty ds. Marketingu, czy pracownika działu prawnego znacząco różnią się między sobą, to wszyscy powinni mieć poczucie, że grają do jednej bramki. Jako eksperci UX, wiemy, że jest to bardzo ważne, dlatego uczymy biznesocentrycznego podejścia w ramach szkoleń UX-PM. Ukończenie 3-poziomowej certyfikacji pozwala zrozumieć, że obalanie silosów, budowanie interdyscyplinarych zespołów, angażowanie wszystkich interesariuszy to klucz do sukcesu każdego projektu.

Rozwiń umiejętności strategiczne i analityczne

Nasze badanie, którego celem było zdiagnozowanie kompetencji przyszłości oparliśmy na trzech filarach: analizie ofert pracy na stanowiska managerskie, ankiecie ze specjalistami oraz przewidywaniach ekspertów, reprezentujących topowe polskie firmy, takie jak m.in. BLIK, Play, Pracuj.pl, Orange Polska czy mBank. Analiza insightów każdego z tych obszarów wskazuje na bardzo duże znaczenie umiejętności związanych z komunikacją i dbaniem o relacje międzyludzkie. Ważne są także kompetecje związane ze strategicznym myśleniem i analizą danych. Aż 69,32% respondentów wskazało innowacyjne i analityczne myślenie, jako umiejętność, która stanowi kluczowy element w kontekście ich przyszłych wyzwań. Z kolei, analiza ofert pracy również pokazała, że aż w 66% ogłoszeń, pracodawcy wskazują na umiejętności analityczne i strategiczne jako pożądane wśród kandydatów. “Kwestionowanie, gdy inni są jednomyślni, ale również uwzględnienie argumentów i danych, gdy inni wyrażają wątpliwości. Zrozumienie, które dane są kluczowe do rozwiązania konkretnego problemu. Umiejętność przełożenia wniosków w działania i efektywne prezentowanie danych w przekonujący sposób” – Joanna Jędrzejrzyk, HR Department Director, w BLIK, również uważa, że umiejętności wykorzystywania danych i krytycznego myślenia będą potrzebne w przyszłości. Jeśli chcesz nauczyć się jak mierzyć efektywność działań możesz dołączyć do trzeciego poziomu szkolenia UX-PM. Podczas sesji, dowiesz się jak dobierać KPI i mierniki, poznasz też narzędzia, które mogą usprawnić Twoją pracę. Z kolei, w ramach drugiego poziomu Certyfikacji nauczysz się jak tworzyć strategię rozwoju produktu. Dowiesz się jak formułować wyzwanie projektowe, tworzyć propozycję wartości czy projektować ścieżki użytkowników. Z takimi umiejętnościami, na pewno będzie Ci łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

Podążaj za technologią

Kolejnym ważnym insightem na który wskazuje raport Symetria między człowiekiem a technologią. Kompetencje przyszłości, jest połączenie umiejętności miękkich z wiedzą specjalistyczną oraz dotyczącą nowych technologii. W 68% zanalizowanych przez nas ofertach pracy, pojawiło się zapotrzebowanie na umiejętności branżowe, które są konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Ponadto, aż 72,73% respondentów biorących udział w ankiecie, wskazało na korzystanie z nowych technologii jako istotną kompetecję. Na znaczenie nowych technologii wskazują także nasi eksperci. Michał Rączka, IT Director-Engineering, mBank S.A., Member Of The Supervisory Board, mFinanse S.A. uważa, że wszyscy powinniśmy rozwijać wyobraźnię technologiczną. Kompetencja technologia – traktowana jako zdolność natywna. Niezleżnie, czy ktoś jest humanistą, czy reprezentuje biznes. Technologia się upraszcza, staje się ‘commodity’. Nie trzeba będzie uczyć się programowania, ale mieć zdolność do wyobrażania sobie jej kreatywnych zastosowań – komentuje Michał Rączka. Jako eksperci, którzy wspierają klientów w rozwoju ich produktów cyfrowych oraz budowaniu dojrzałości UX wiemy, że korzystanie z nowych technologii jest kluczowe dla sukcesu produktu czy organizacji. Dlatego sami cały czas uczymy się korzystać z nowych narzędzi i staramy się przekazywać tę wiedzę dalej, chociażby na szkoleniach UX-PM. Oprócz teorii i ćwiczeń praktycznych, program Certyfikacji jest też wypełniony przykładami realnych projektów, które realizowaliśmy dla naszych klientów. Case studies, które omawiamy na sesjach szkoleniowych mogą stanowić inspirację do zaplanowania procesu wdrażania nowych technologii w Twojej organizacji.

Patrz pozytywnie w przyszłość

Pozyskanie wszystkich kompetencji pożądanych przez pracodawców może być nie lada wyzwaniem. Warto zastanowić się więc najpierw nad swoimi indywidualnymi celami rozwojowymi. Może w tym pomóc narzędzie Digital Skills Map, które pozwoli Ci zdiagnozować jakie kompetencje już masz, a które warto rozwinąć. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szczególnie ważna jest też elastyczność, zwinność i oswajanie stanu ciągłej niepewności. Spojrzenie pozytywnie w niepewną przyszłość, może być więc pierwszym krokiem ku zmianie.

[ez-toc]

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany
Wymagane pola są oznaczone *