Przewiń

Blog

User experience w hali produkcyjnej

blog

Zaletami są tu zarówno wymierny wzrost efektywności, jakie może przynieść poprawa usability, jak i rosnąca jakość wyników pracy dzięki lepszemu nastawieniu użytkowników do aplikacji. Przełomem może tu być projekt, do którego Symetrię zaprosił Philip Morris International.

Prace dotyczą aplikacji stosowanej w procesie produkcyjnym i obejmują zarówno badania jak i projektowanie aplikacji obsługiwanej przy użyciu touchscreena. Warto podkreślić, że działania odbywają się przy udziale pracowników produkcyjnych, w ich rzeczywistym środowisku pracy.

Podziel się

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany
Wymagane pola są oznaczone *