Przewiń

Usługi

UX Index Pyramid

Kompleksowy, 10-dniowy audyt doświadczenia użytkowników.

Czy chcesz uzyskać rzetelny obraz tego, jak Twój produkt wypada na tle konkurencji?

Nasz UX Index składa się z badań użytkowników opartych na heurystyce Nielsena, piramidzie doświadczeń (spektrum pragmatyczno-hedonistyczne) i ulepszonej analizie benchmarkingowej – wszystko po to, aby zapewnić uczciwy i uzasadniony wgląd w to, co działa, a co nie. To nasze autorskie narzędzie i używamy go z dumą.

Usługi

UX Index Pyramid

Kompleksowy, 10-dniowy audyt doświadczenia użytkowników.

Czy chcesz uzyskać rzetelny obraz tego, jak Twój produkt wypada na tle konkurencji?

Nasz UX Index składa się z badań użytkowników opartych na heurystyce Nielsena, piramidzie doświadczeń (spektrum pragmatyczno-hedonistyczne) i ulepszonej analizie benchmarkingowej – wszystko po to, aby zapewnić uczciwy i uzasadniony wgląd w to, co działa, a co nie. To nasze autorskie narzędzie i używamy go z dumą.

Jak przeprowadzamy audyt

Najpierw badamy Twój produkt na 5 poziomach, przedstawionych jako piramida

UX Index dostarcza Ci wynik (0%-100%) odzwierciedlający ogólne wrażenia osób korzystających z Twojego produktu. Indeks pokaże Ci, jak użytkowy jest Twój produkt, jak postrzegany jest przez innych oraz jak wypada na tle rynku i w jaki sposób można go ulepszyć.

Przewiń

Używamy obiektywnych i subiektywnych metryk dla wszystkich poziomów piramidy.

Wskaźniki obiektywne
Oparte na heurystyce Nielsena. Stawiają na skuteczność i łatwość użytkowania.

Wskaźniki subiektywne
Tutaj wchodzą w grę badania użytkowników. Odnoszą się głównie do wydajności, przywiązania i radości.

Group-203-1

Piramida UX

Głos użytkowników
Głos biznesu
Radość
Czy korzystanie z usługi daje użytkownikom przyjemność?
Czy poprawi to LTV?
Przywiązanie
Jak chętnie użytkownicy korzystają z serwisu?
Jaki poprawi to ARR i retencję?
Wydajność
Jak sprawnie użytkownicykorzystają z usługi?
Czy zwiększy się aktywność użytkowników?
Łatwość użycia
Czy usługa umożliwiaużytkownikowi osiągnięcie celu?
Czy zwiększy się stopień realizacji celów?
Efektywność
Czy użytkownicy potrafią korzystać z usługi?
Czy poprawi to współczynnik odrzuceń?

Proces audytu

1
Kick-off
Zdefiniujemy zakres audytu i badań, wybierzemy benchmarki oraz zdefiniujemy profile użytkowników
2
Analiza ekspercka
Wędrówka poznawcza, heurytyki użyteczności, rekomendacje
3
User research
Interakcja użytkownik-produkt, rzetelne narzędzia i metryki
4
Analiza wyników
Przeprowadzimy syntezę wyników audytu oraz badań z użytkownikami
5
Raport końcowy
Otrzymasz: rekomendacje zmian, listę priorytetów w oparciu o kluczowe wskaźniki i analizę benchmarkingową
jacek_somsel

Porozmawiajmy
o Twoich celach