Badania i przeprojektowanie procesu rejestracji
w aplikacji „Chroń dzieci
w sieci”

1
Wyzwanie:

Minimalizacja bariery wejścia w produkt
i usprawnienie złożonego procesu rejestracji w aplikacji.

2
Nasza rola:

W celu zidentyfikowania problemów, z jakimi zmagali się użytkownicy podczas rejestracji, przeprowadziliśmy badania użyteczności bieżącej wersji aplikacji “Chroń dzieci
w sieci”. Na podstawie zebranych obserwacji
i we współpracy z przedstawicielami Orange oraz SafeKiddo wypracowaliśmy nowe rozwiązania.

Usługi
Badania użytecznościBadania RITEBadania ilościoweWarsztaty koncepcyjneProjektowanie UX
3
Efekt:

Dzięki UX i współpracy trzech głosów: użytkownik – Symetria, biznes – Orange oraz technologii – SafeKiddo, zredukowaliśmy bariery rodziców występujące
w skomplikowanym procesie rejestracji. Zastosowane zmiany przełożyły się na duże zainteresowanie produktem wśród docelowych użytkowników.

„Gruntownie przeprowadzone badania z użytkownikami pozwoliły nam spojrzeć na produkt oczami klienta. Zebrane we współpracy z agencją wnioski pozwoliły znacznie podwyższyć jakość doświadczeń, jakie użytkownicy czerpali z korzystania z nowej wersji aplikacji oraz zrealizować cele biznesowe naszej firmy”.

logo_safekiddo

Marcin Marzec

Prezes Zarządu SafeKiddo Sp. z o.o.