1
Wyzwanie:

Zaprojektowanie i przebadanie procesu używania karty do potwierdzania pełnoletności. Zaprojektowanie maszyny wendingowej, w której można kupić piwo.

2
Nasza rola:

Stworzenie procesu zakupu alkoholu
w automacie wendingowym. Uwzględnienie ograniczeń technicznych oraz prawnych. Zaprojektowanie wyglądu zewnętrznego maszyny oraz interfejsu dotykowego. Przebadanie (RITE) z użytkownikami prototypu i wprowadzenie poprawek.

Usługi
Benchmarking i analiza dobrych praktykProjektowanie UXTesty użyteczności (forma RITE)
3
Efekt:

Poznanie ograniczeń i przyzwyczajeń użytkowników związanych z korzystaniem
z karty płatniczej w niekonwencjonalnych warunkach.

Przebadanie i usprawnienie procesu,
w którym karta płatnicza wykorzystywana jest do potwierdzenia wieku klienta.

„Projekt zrealizowany przez Symetrię pozwolił nam na eksplorację zastosowań kart płatniczych zupełnie dotychczas nie spotykanych. Zyskaliśmy zrozumienie, jak klienci reagują na takie rozwiązania, co jest dla nich ważne i jakie są najważniejsze elementy procesu, w którym karta jest wykorzystywana w niekonwencjonalnych sytuacjach takich jak potwierdzanie wieku klienta”.

mastercard

Aleksander Naganowski

Dyrektor do spraw Rozwoju Biznesu Cyfrowego