Badanie etnograficzne mobilnych metod płatności dla Mastercard

1
Wyzwanie:

Czy użytkownicy widzą wartość w płatnościach mobilnych? Jakie odczuwają bariery?

2
Nasza rola:

Obserwowaliśmy 100 uczestników w trakcie kilku miesięcy korzystania z mobilnych metod płatności online i offline (łącznie 2610 transakcji).

Usługi:
Service safariWywiady telefoniczneWywiady pogłębione + obserwacjaMobilna etnografia + zadania stymulujące
3
Efekt:

Zespół Mastercard podjął trafne decyzje rozwojowe swoich usług płatniczych w oparciu o głos klienta końcowego.

Slajdy z raportu Mastercard

„Raport uświadomił nam bariery i oczekiwania osób płacących mobilnie w Polsce. Solidny kawał praktycznej wiedzy.”

Aleksander Naganowski

Dyrektor do spraw Rozwoju Biznesu Cyfrowego