Badania etnograficzne oraz testy użyteczności kiosków cyfrowych

1
Wyzwanie:

Weryfikacja koncepcji nowej usługi służącej poprawie doświadczeń przy wyborze i zakupie wina.

2
Nasza rola:

Badania terenowe prowadzone w sklepach sieci (obserwacja, wywiady, testy UX). Warsztaty co-creation z udziałem metod projekcyjnych.

Usługi:
Badania etnograficzne Badania użyteczności Warsztaty co-creation
3
Efekt:

Raport potrzeb i ograniczeń klientów w zetknięciu z projektowaną usługą. Rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju usługi.

„Wyniki badania, jakie Symetria przeprowadziła w naszych placówkach, były podstawą podjęcia strategicznych decyzji biznesowych.”

Filip Fiedorow

Marketing Manager