fbpx
Przewiń

Klient: Google

Badania języka komunikacji

Property 1=Google (2)
Podsumowanie

W ramach projektu przeprowadziliśmy kompleksowe badania języka komunikacji w produktach Google. Zweryfikowaliśmy wpływ języka na użyteczność Map Google i Setup Wizzard w Androidzie oraz sposób postrzegania marki. Określiliśmy także preferencje językowe użytkowników. W efekcie wygenerowaliśmy szczegółowy raport zawierający kompleksowe rekomendacje możliwe do zastosowania w innych produktach klienta.

Sektor

Aplikacje mobilne

Nasza rola w projekcie
  • Testy użyteczności
  • Testy jakościowe
  • UX writing
  • Projektowanie komunikacji

Wyzwanie

Jak sprawdzić użyteczność języka wykorzystywanego w produktach Google?

Naszym głównym zadaniem była kontrola jakości języka w produktach Google oraz zbadanie preferencji językowych użytkowników. W ramach projektu położyliśmy nacisk na wpływ języka na użyteczność Map Google i Setup Wizzard w Androidzie.

Efekty

Jak użytkownicy postrzegają markę i jakie są ich preferencje językowe?

W wyniku przeprowadzonych prac przygotowaliśmy raport zawierający szczegółowe rekomendacje zmian językowych w polskiej wersji produktów Google. Zweryfikowaliśmy postrzeganie marki oraz zgłębiliśmy preferencje językowe użytkowników. Na tej podstawie stworzyliśmy kompleksowy zestaw rekomendacji, który może być zastosowany w różnorodnych kontekstach i wdrożony w innych produktach klienta.

Może Ci się spodobać…

Symetria signet color