„Obszary zainteresowań, jako metoda analizy wyników badania eye tracking” – Kansei 2009

30 maja w PJWSTK w Warszawie odbyło się seminarium Kansei, na którym nasi eksperci Piotr Jardanowski i Wojciech Chojnacki wystąpili z prezentacją na temat: ”Obszary zainteresowań, jako metoda analizy wyników badania eye tracking”

Wystąpienie oraz załączony do niego artykuł poruszają kwestię wykorzystania obszarów zainteresowań (ang. area of interest – AOI) w analizie danych uzyskanych za pomocą techniki badawczej jaką jest eye tracking. Autorzy wskazują zalety oraz wady stosowania tej metody, pokazują przykładowe sposoby jej użycia oraz metody prezentacji wyników.

Wstęp do artykułu:

„Celem artykułu jest pokazanie korzyści i ograniczeń wynikających z zastosowania obszarów zainteresowań w analizie danych z badań eye tracking. Obszary zainteresowań umożliwiają wydzielenie z masy spojrzeń tych, które dotyczą wyodrębnionego miejsca na stronie internetowej np. logo, menu głównego czy zdjęć. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwalają na dokładną analizę ilościową spojrzeń i stosowanie miar statystycznych, a tym samym stanowią przewagę w stosunku do map termicznych. Analiza z wykorzystaniem AOI staje się problematyczna przy stronach o zmiennej konstrukcji (Np. długości) oraz w mechanizmach typu AJAX lub RIA.”

Więcej na temat:
Agnieszka Matysiak Szóstek – Podsumowanie Kansei 2009
WebAudit – Podsumowanie Kansei 2009
Kansei 2009

Damy Ci znać o nowych wpisach

(publikujemy ok. 2 artykuły miesięcznie).