Jak tworzyć międzynarodowe badania użyteczności stron www?

W wyniku boomu technologicznego coraz więcej firm zaczęło poszerzać obszary swojego działania i otwierać się na nowe rynki, co spowodowało problem zapewnienia jednolitej jakości usług przez wszystkie placówki. Coraz powszechniejsze stają się próby przeprowadzania badań porównawczych użyteczności stron WWW, dostarczanych przez poszczególne oddziały krajowe.

Ponieważ celem międzynarodowych badań użyteczności stron WWW jest uzyskanie danych w takiej skali, która umożliwią porównywanie wyników uzyskanych przez poszczególne witryny, etap planowania badań różni się od tego znanego z badań klasycznych. Tylko prawidłowo zebrane i zanalizowane dane mogą być porównywane. Dlatego też projektując scenariusz badania musimy pamiętać o najważniejszych trudnościach, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć.
Nic nie będzie takie samo…
Głównym z elementów, któremu należy poświęcić szczególną  uwagę są różnice, które napotykamy na samym początku projektowania badania. Witryny poszczególnych oddziałów krajowych wyglądają i działają w odmienny sposób, a przecież muszą one zostać zbadane za pomocą tych samych zadań.  Uczestnicy naszych badań mówią w odmiennych językach, oraz prezentują inną mentalność, co wprowadza potrzebę zlecenia badania ekspertom z różnych krajów. Prowadzi to do kolejnego problemu, polegającego na tym, iż moderatorzy mają swoje przyczajenia, sposoby formułowania pytań czy też zakres wskazówek, jaki udzielają badanym. Te rozbieżności będą się pojawiać na każdym kroku.
Słowo kluczowe – standaryzacja
Wszystkie różnice, o których mowa powyżej, nie pozostają bez wpływu na zgromadzone dane. Należy je wyeliminować, gdyż w przeciwnym wypadku otrzymane wyniki były obarczone dużym błędem. Zgodnie z zasadami metodologii, aby wyniki danego badania było można ze sobą porównywać, musi ono być przeprowadzone każdorazowo w identycznych warunkach. Stworzenie identycznych warunków badawczych, które eliminują wpływ pobocznych czynników na wynik badania, jest określane mianem standaryzacji. Musi ona obejmować:

Ponadto, jeżeli opracowanie wyników również zlecamy podwykonawcom, należy dostarczyć dodatkowo:

Przygotowanie
Materiały dostarczane poszczególnym ekspertom, przeprowadzającym badanie w danym kraju, muszą zawierać dużo wyższy poziom uszczegółowienia, niż te stosowane przy badaniach regionalnych.
Chociaż wypisywanie dokładnych kwestii wypowiadanych przez moderatora w trakcie badania może wydać się kuriozalne, jest to dobry sposób na zminimalizowanie wpływu tzw. „szumu” na otrzymane wyniki. Warto pomyśleć również o stworzeniu dodatkowych materiałów i narzędzi, które mogą być używane w trakcie sesji, np. w postaci wykresów dla badanych, czy arkuszy umożliwiających rejestrowanie kolejnych kroków, podjętych przez użytkowników w trakcie wykonywania zadania.
Dodatkowo należy stworzyć wytyczne, co do wyposażenia pomieszczenia badawczego oraz oprogramowania rejestrującego i analizującego uzyskane dane. Ostatnią kwestią pozostaje rekrutacja. Należy pamiętać, że nie wszystkie grupy demograficzne w każdym kraju prezentują to samo spektrum zachowań. To, co dla niemieckiego 20latka jest standardem, Anglikowi w tym samym wieku może wydawać się ekstrawagancją czy nowinką.
Szkolenie
Gdy wszystkie materiały zostaną przygotowane należy wybrać firmy, którym zlecimy realizację badania w poszczególnych krajach i przeprowadzić szkolenia z zakresu stosowania metodologii badawczej oraz sesji testowej po jego zakończeniu, co pozwala ocenić w praktyce wiedzę zdobytą przez przyszłych moderatorów. Próbne badanie powinno jak najdokładniej odwzorowywać rzeczywistą sytuację badawczą, łącznie z zastosowanym sprzętem czy podmiotem badania. Ocenę ze wskazaniem błędów, najlepiej przedstawić w formie raportu, co pozwoli moderatorom popracować nad zaobserwowanymi problemami.
Podsumowanie
Tworzenie i obsługa badań międzynarodowych do najprostszych nie należy. Należy się jednak spodziewać, że w nadchodzących latach zapytania o tego typu usługę staną się coraz powszechniejsze. Warto takiemu zapotrzebowaniu wyjść naprzeciw, zwłaszcza, że utrwalanie i podtrzymywanie wysokich standardów obsługi klienta niezależnie od miejsca, w którym przyszło mu żyć, leży w interesie każdego z nas.

Damy Ci znać o nowych wpisach

(publikujemy ok. 2 artykuły miesięcznie).

Powiadomimy Cię o nowych wpisach

Twój email:
Gratulujemy! Już niedługo otrzymasz pierwszą porcję wiadomości ze świata UX.

Podobne artykuły

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *