Dostępność WWW i mobile – dlaczego warto dbać o doświadczenie wszystkich użytkowników? [Infografika]

Agencja UX Symetria przygotowała infografikę przybliżającą temat dostępności (ang. accessibility) serwisów internetowych i mobilnych. Publikacja przedstawia najważniejsze wytyczne WCAG 2.0., opisuje sektory gospodarki, w których wymagania dotyczące dostępności są prawnie uregulowane oraz podaje przykłady firm stosujących dobre praktyki w tym zakresie.

1/7 światowej populacji to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Korzystanie z programów komputerowych, stron internetowych czy aplikacji jest dla nich zazwyczaj problematyczne, a często po prostu niemożliwe. By zapewnić równy dostęp wszystkim użytkownikom, niezależnie od posiadanych przez nich ograniczeń, konieczne jest stosowanie się do zasad dostępności.

Wytyczne dotyczące tworzenia dostępnych systemów (czy też ich udoskonalania) określa dokument WCAG 2.0 (The Web Content Accessibility Guidelines). Niestety stosowanie się do zaleceń, które są w nim zawarte, ciągle traktowane jest jako dodatek zwiększający atrakcyjność strony czy programu, a nie konieczność i powszechny standard. Natomiast zasady WCAG 2.0. nie są trudne w realizacji, a znacząco podnoszą komfort korzystania z interfejsów nie tylko osobom wykluczonym cyfrowo (niepełnosprawnym, starszym i gorzej wykształconym), ale wszystkim użytkownikom.

Dlatego tak istotna jest edukacja w tym zakresie oraz szerzenie idei tworzenia dostępnych systemów.

Pełna wersja infografiki dostępna jest pod adresem: http://ux-pm.pl/materialy/Dostepnosc-Accessibility-Infografika.jpg

Tekstowa wersja infografiki dostępna jest pod adresem: http://ux-pm.pl/materialy/Tekst-Infografiki-Dostepnosc-WWW-mobile.html

Infografika dotyczy zagadnienia dostępności WWW i mobile. Przedstawia najważniejsze wytyczne WCAG 2.0., opisuje sektory gospodarki, w których wymagania dotyczące dostępności są prawnie uregulowane oraz podaje przykłady firm stosujących dobre praktyki w tym zakresie.
Infografika: Dostępność WWW i mobile – dlaczego warto dbać o doświadczenie wszystkich użytkowników?

Damy Ci znać o nowych wpisach

(publikujemy ok. 2 artykuły miesięcznie).

Komentarze (1)

  • Świetny artykuł, bardzo informatywny. Zarówno twórcy stron WWW, jak i projektanci wszelkich urządzeń mobilnych powinni zawsze mieć w pamięci osoby ze szczególnymi wymaganiami, tak jak zostało napisane – jest to aż 1/7 społeczeństwa, która nie może pozostawać ignorowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *