Badania Użyteczności On-line, czyli jak zwiększyć liczbę użytkowników małym kosztem

Badania użyteczności są w Polsce tematem coraz bardziej powszechnym, poszukiwanym i (co najważniejsze) rozumianym. Dają możliwość wykrycia błędów i lepszego poznania zachowań użytkowników. Największym ich wadą jest stosunkowo mała liczba osób, poddawana testom w trakcie jednego badania. Remedium na ten problem wydają się badania użyteczności on-line. Czy jednak jest tak w praktyce?

Czym są badania użyteczności on-line?

Wyjaśnienie pojęcia badania użyteczności on-line wymaga wcześniejszego poznania  terminu „zdalne badania użyteczności”. Najprościej można powiedzieć, że:„Zdalne Badania Użyteczności to rodzaj badań użyteczności, w których moderator i badany są oddzieleni przestrzennie i/lub czasowo.”Występują tutaj dwa istotne czynniki: czas i przestrzeń. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że badacz jest oddzielony przestrzennie od badanego i dodatkowo nie moderuje on sesji na bieżąco, a wyniki analizuje po jej zakończeniu, wówczas możemy mówić o zdalnych badaniach użyteczności. Jeżeli dodatkowo wszelkie działania są prowadzone za pomocą przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, w pełni automatycznie z wyjątkiem analizy wyników – wówczas możemy mówić o badaniach użyteczności on-line.

Realizacja badania

Badania użyteczności on-line przeprowadza się z wykorzystaniem gotowych serwisów (narzędzi), które są specjalnie do tego dedykowane. Jest ich bardzo dużo, a główna wątpliwość polega na wybraniu odpowiedniego z nich do analizowanego problemu. Przebieg kolejnych etapów badania jest następujący:

 1. Ustalenie narzędzia, które posłuży nam do badania.
 2. Stworzenie testu i ustawienie jego parametrów.
 3. Uruchomienie badania i wygenerowanie „zaproszenia” (w postaci odnośnika URL lub kodu, który uruchamia okienko pop-up na naszej stronie).
 4. Oczekiwanie, aż spłynie odpowiednia liczba wyników.
 5. Analiza wyników i wyciągnięcie wniosków (narzędzia zawierają podstawowe moduły analizy, ale samodzielna praca z Excelem daje dużo dodatkowych wyników i wniosków).

Wady i zalety

Zalety:

 • Testowanie dużej liczby użytkowników jednocześnie (w przeciwieństwie do badań laboratoryjnych).
 • Testowanie wielu stron jednocześnie (benchmarking względem innych serwisów z wykorzystaniem użytkowników).
 • Mniej zabiegów logistycznych (nie ma potrzeby dodatkowego sprzętu,
 • Dane ilościowe (zebranie danych o wartości statystycznej).
 • Wyniki przekonujące dla osób decyzyjnych.
 • Testowanie w środowisku naturalnym dla użytkowników (każdy użytkownik siedzi przed swoim komputerem z ulubionym kubkiem).

Wady:

 • Brak możliwości obserwowania użytkowników (nie widzimy ich zachowań, gestów, mowy ciała).
 • Brak możliwości zadawania pytań pogłębiających (nie możemy dopytać o szczegóły).
 • Mylne wrażenie danych statystycznych (brak znajomości powodów i przyczyn zachowania użytkowników, może prowadzić do mylnych wniosków. Na przykład czas przebywania na stronie może być zawyżony, ponieważ użytkownik poszedł zaparzyć sobie kawę).
 • Konieczność precyzyjnego układania zadań (nie ma możliwości dopowiedzenia lub wytłumaczenia szczegółów, treść musi być w pełni zrozumiała po przeczytaniu).
 • Wysoki koszt (dobre rozwiązania kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy euro za jedno badanie).

Kiedy stosować

Do automatycznych badań użyteczności, jak do wszystkich narzędzi badawczych, należy podchodzić z rozwagą i pełną świadomością. Ich wykorzystanie może przynieść wiele korzyści, ale również wiele strat, jeżeli zrobi się to nieumiejętnie.
Na pewno można rozważnych ich zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • Badania porównawcze (stron, grup odbiorców).
 • Zebranie danych o wartości statystycznej.
 • Problem z dotarciem do grupy docelowej.
 • Selekcja/identyfikacja głównych problemów w serwisie.
 • Uzupełnienie badań laboratoryjnych.
 • Ograniczony okres na zebranie wyników.

Automatyczne badania użyteczności mogą być również dobrym uzupełnieniem innych technik badawczych np. analizy statystyk, badań eksperckich czy badań z użytkownikami. Odpowiednio umiejscowione w procesie badawczym mogą dać odpowiedzi na liczne pytania i oszczędność finansową.

Podsumowanie

Badania użyteczności on-line są nowym trendem w obszarze UserExperience. Mają wiele zalet, ale również i wady. Nie wolno ich traktować, jako zamiennika dla laboratoryjnych sesji, ale z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako element w procesach badawczych. Dostarczane przez nie wyniki mogą być przekonujące dla osób decyzyjnych w firmach, ze względu na ich ilościowych charakter.

Damy Ci znać o nowych wpisach

(publikujemy ok. 2 artykuły miesięcznie).

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *