Symetria o eye tracking’u na Kansei 2009

W swoim wystąpieniu nasi specjaliści od użyteczności poruszali kwestie związane z wykorzystaniem obszarów zainteresowań (ang. area of interest – AOI) w analizie danych z badań eye tracking.

AOI jest to obszar, któremu badacz przypisuje szczególną uwagę. Jego zastosowanie umożliwia wyłonienie spośród całej masy spojrzeń tylko tych, które padają na ustalony wcześniej obszar. Jest to niezwykle cenne pod względem skupienia się na analizie fragmentu bodźca. W prezentacji opisano również różne rodzaje miar wykorzystywanych podczas analizy danych z badania eye tracking oraz sposoby prezentacji wyników.

Całe wystąpienie agencji Symetria odebrane zostało pozytywnie przez widownię. Jego recenzję zamieściła w swoim artykule Agnieszka Matysiak Szóstek doktorantka na Politechnice w Eindhoven. Skomentowała ona wystąpieniu naszych specjalistów w sposób następujący:

‘W programie seminarium znalazły się też dwie prezentacje firm profesjonalnie zajmujących się ewaluacją istniejących w Polsce rozwiązań informacyjnych w przestrzeni Internetu – głównie dotyczyły one oceny systemów z wykorzystaniem eye-trackingu. Z przyjemnością wysłuchałam prezentacji przedstawicieli poznańskiej firmy SYMETRIA (Piotr Jardanowski i Wojciech Chojnacki) , którzy otwarcie opisali zarówno zalety jak i wady tego typu badań. W Holandii, gdzie badania użyteczności wychodzą poza ramy stricte poznawczej oceny działalności systemów informacyjnych, urządzenia do eye-trackingu już od jakiegoś czasu przestały być aż tak szeroko rozpowszechnionym sposobem do ich ewaluacji. Prezenterzy z firmy SYMETRIA z dużą dojrzałością omówili w swej prezentacji przyczyny, dla których bardziej jakościowe metodologie pozwalają na lepszą ocenę użyteczności, a także te sytuacje, gdzie system eye-tracking może okazać się najbardziej odpowiednim narzędziem oceny danego systemu.’

Robert Drózd na swoim blogu www.webaudit.pl także zamieścił relacje z Kansei 2009, w której prezentację Symetrii opisuje następująco:

‘Obszary zainteresowań (ang. area of interest — AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking — tytuł długi, a prezentacja Piotra Jardanowskiego i Wojciecha Chojnackiego (Symetria) dotyczyła po prostu praktycznych zastosowań eyetrackingu. Dowiedzieliśmy się o różnych miarach które pozwalają nam ocenić zachowanie w danym obszarze strony. Interpretacja miar zależy często od kontekstu, na przykład długi czas może być dobry, ale czasami jest świadectwem problemów, szczególnie w nawigacji. Za najważniejszą metrykę prowadzący uznali czas do pierwszej fiksacji w obszarze zainteresowań — czyli w jakim momencie element zostanie wreszcie zauważony.’

Jednocześnie dziękujemy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych za zaproszenie i do zobaczenia na kolejnym seminarium Kansei.

Damy Ci znać o nowych wpisach

(publikujemy ok. 2 artykuły miesięcznie).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *