Badanie użyteczności metodą Cognitive Walkthrough

Badanie użyteczności stają się coraz popularniejsze. Na rynku istnieje cały wachlarz metod pozwalających na badanie tego zagadnienia.  W tym artykule weźmiemy pod lupę metodę ekspercką zwaną Cognitive Walkthrough (CW).

Metoda badawcza Cognitive Walkthrough skupia się tylko na jednym aspekcie użyteczności, jakim jest „łatwość uczenia się”. Dzięki temu,  pozwala wykryć błędy, które utrudniają realizację zadań podczas pierwszego kontaktu z serwisem.
CW opiera się o teorię Polsona i Lewisa (CE+), według której użytkownicy preferują naukę poprzez korzystanie z interfejsu, aniżeli poprzez studiowanie obszernych instrukcji. Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie – czy nauka funkcji nowego telefonu  komórkowego odbyła się poprzez korzystanie z instrukcji obsługi, czy raczej poprzez eksplorowanie oprogramowania telefonu?
Z teorii CE+ wynikają dwie, ważne dla metody Cognitive Walkthrough  zagadnienia:

 • Strategia podążania za etykietami, która polega na tym, że użytkownicy często wybierają działanie (np. przycisk), jeśli jego nazwa jest zgodna z zadaniem, które mają wykonać, np. użytkownik, który chce zapisać dokument z dużym prawdopodobieństwem kliknie przycisk o nazwie „zapisz”.
 • Proces rozwiązywania problemów w interakcji człowiek – komputer, który składa się z następujących kroków:
  • użytkownik ustala cel do wykonania,
  • użytkownik szuka dostępnych działań (możliwości) do wykonania,
  • użytkownik wybiera działanie, które według niego pozwoli mu na zrealizowanie ustalonego celu,
  • użytkownik wykonuje dane działanie i ocenia reakcję systemu, potwierdzającą realizację tego celu.

Fundamentem metody Cognitive Walkthrough są cztery pytania, które odpowiadają wyżej przedstawionym krokom:

 1. Czy użytkownik będzie wiedział, co powinien zrobić? Na przykład użytkownik chce wydrukować dokument. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej drukarki. Czy użytkownik będzie o tym wiedział?
 2. Czy użytkownik będzie wiedział, że właściwe działanie jest dostępne? Jeśli działanie polega na wyborze opcji z dobrze widocznego menu, to nie powinno być większego problemu. Natomiast, jeśli wybór drukarki możliwy jest poprzez kliknięcie ikony drukarki wraz z wciśniętym przyciskiem „Ctrl”, to użytkownik może się tego nie domyślić.
 3. Czy użytkownik powiąże właściwe działanie z efektem, który chce osiągnąć? Element menu „Wybierz drukarkę” jest dość oczywistym wyborem, czego nie można powiedzieć o nazwie, np. „WybD”.
 4. Czy użytkownik otrzyma informację zwrotną od systemu? Jeśli użytkownikowi uda się wykonać powyższe czynności i system wyświetli informację typu „Wybrano urządzenie:  Drukarka HP”, to będzie on wiedział, że jego działania zakończyły się powodzeniem. Najgorszym przypadkiem jest sytuacja, w której system w ogóle nie wyświetla informacji zwrotnej.

Przygotowanie badania

Pierwszym krokiem jest określenie, kim są użytkownicy, którzy będą korzystać z systemu. Może to być prosty opis, typu „użytkownicy systemu Windows”. Zaleca się jednak uszczegółowienie opisu o informacje na temat ich poziomu wiedzy czy umiejętności, które mogą mieć wpływ na jakość obsługi badanego systemu.
Kolejnym etapem jest ustalenie listy zadań, które zostaną przeanalizowane podczas badania.  Lista ta powinna być zredukowana do rozsądnej, ale wciąż reprezentatywnej liczby zadań. Można ją przygotować w oparciu o najważniejsze funkcje systemu lub elementy, które sprawiają wyraźne problemy użytkownikom.
Następnie należy sporządzić listę czynności, które należy wykonać, aby zrealizować określone zadanie, np. dla zadania „Zarejestruj się w serwisie” lista czynności może wyglądać następująco:

 • Wpisz nazwę użytkownika
 • Wpisz hasło
 • Wpisz ponownie hasło
 • Zaznacz opcję „Akceptuję regulamin[…]”
 • Kliknij przycisk „Zarejestruj”

Realizacja badania

Przebieg badania polega na wykonaniu wszystkich zadań, składających się z określonych czynności. Eksperci przyjmują punkt widzenia użytkownika, aby móc stworzyć wiarygodny scenariusz, określający sposób jego zachowania w systemie. Analizując każdą z czynności zadają oni cztery pytania, które zostały opisane wcześniej. Jeśli odpowiedź na wszystkie pytania jest pozytywna, to mamy do czynienia ze scenariuszem sukcesu. Natomiast, jeśli odpowiedź na któreś z pytań jest negatywna, to występuje scenariusz porażki, który wskazuje problemy utrudniające obsługę systemu.

Wady i zalety metody

 • Wady:
  • koncentracja tylko na jednym atrybucie użyteczności: łatwości uczenia się,
  • wymaga minimalnej wiedzy z zakresu kognitywistyki.
 • Zalety:
  • niski koszt,
  • nie wymaga działających wersji systemu (można skorzystać z papierowych prototypów czy mockup’ów),
  • relatywnie niski stopień trudności zrealizowania badania.

Damy Ci znać o nowych wpisach

(publikujemy ok. 2 artykuły miesięcznie).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *