Badanie użyteczności – magiczna liczba użytkowników…

…czyli: ile osób powinno zostać przetestowanych w badaniach użyteczności? Pytanie, na które szukało odpowiedzi wiele osób. Przeprowadzono badania, wykonano analizy, stworzono wzory, przedstawiono wyniki, lecz jednoznacznej odpowiedzi nadal brak i nic nie wskazuje na to, aby miała się w niedługim czasie pojawić.

Niespełna rok temu na naszym blogu rozważaliśmy „Ilu użytkowników powinno brać udział w testach użyteczności?”. Przywołany tekst przedstawiał kilka teorii. Mimo upływu czasu nic się w tej kwestii nie zmieniło. Środowisko naukowe w dalszym ciągu dyskutuje, przedstawiając nowe teorie i wskazując zauważone błędy w zakresie metodologii, formułowania wzorów czy też stopnia odwzorowania rzeczywistości. O ile nauka może sobie pozwolić na akademickie dysputy (zdające się nie mieć końca), o tyle świat biznesu absolutnie nie (gdyż rządzi się twardymi prawami, wymagając zdecydowanych decyzji, konkretnych wyników i racjonalnego gospodarowania finansami).
Skoro nie możemy posłużyć się uniwersalnym wzorem, który pozwoli nam wybrać odpowiednią liczbę użytkowników do naszego badania…co nam pozostaje?
Po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę, że działamy w przestrzeni ograniczonej dwoma czynnikami, a są nimi finanse i czas. Nawiasem mówiąc, osoby wyznające w biznesie zasadę, że „czas to pieniądz” stwierdzą, że mamy jeden prymarny czynnik. W związku z tym, inicjując badanie, niezmiernie istotne jest określenie wyraźnych celów badawczych, tak, aby wszyscy zaangażowani w projekt wiedzieli na jakie pytania badanie ma dostarczyć odpowiedzi.
Po drugie, nie możemy się ograniczać tylko do jednej formy badania. Każdy projekt jest czymś całkowicie nowym i z tego względu wymaga od zespołu badawczego kreatywnego podejścia, wykorzystującego dostępne narzędzia w planowaniu „uszytego na miarę” badania, które dostarczy pełnych i wiarygodnych wyników.
Po trzecie, jedynie osoby znające całe podłoże naukowe, ryzyko oraz następstwa powiązane z daną teorią mogą świadomie decydować o liczbie użytkowników biorących udział w danym badaniu.
Osoby szerzej zainteresowane tematem zapraszam do zapoznania się z prezentacją, będącą rozszerzeniem opisanego wyżej tematu na podstawie poniższych artykułów:

"Testing Web Sites: Five Users Is Nowhere Near Enough" - J.Spool&W.Schroeder CHI 2001 - 31 March - 5 April

Damy Ci znać o nowych wpisach

(publikujemy ok. 2 artykuły miesięcznie).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *